wersja angielska
Łukasz Kozłowski
Kielce 2007

Dodaj do ulubionych

Obliczanie punktu izoelektrycznego białek


Witam, na stronie tej możesz online obliczyć punkt izoelektryczny białka. Znajomość tego parametru, nawet w zarysie, jest niezwykle istotna podczas badań molekularnych, szczególnie w czasie 2D elektroforezy i ogniskowania izoelektrycznego. Ponadto zaprezentowano tu także krótki przewodnik na ten temat. Możesz się nauczyć z niego w jaki sposób napisać prosty program obliczający punkt izoelektryczny lub po prostu ściągnąć gotowy program. Program został napisany w języku C++. W fazie otymalizacji programu wykorzystano metodę bisekcji.

Poniżej znajduje się pole w które należy wstawić sekwencję aminokwasową białka dla którego ma zostać obliczony punkt izoelektryczny.

Wybierz model

Wklej sekwencję białka

Uwaga:  w pole  należy wkleić jedną "surową" sekwencję zapisaną w kodzie jedno literowym (duże litery). Wszelkie inne znaki zostaną zignorowane.
np. chcąc poznać budowę peptydu Ala-Pro-Lys-His-Ala-Tyr powinieneś wpisać: APKHAY

Ponadto możesz zdecydować jakie wartości pK program ma wykorzystać w czasie obliczeń (wartości są podane w odpowiedniej tabeli).Odrobina teorii.
Podejście praktyczne (czyli piszemy prosty programik, który obliczy pI zadanego białka)

        Inne miejsca, gdzie można znaleźć narzędzia online do obliczania punktu izoelektrycznego białek

góra strony
Document made with Nvu